اولین کارگاه طراحی محصول و خانه هوشمند در دانشگاه هنر اصفهان

!روزانه اخبار زیادی درباره محصولات هوشمند و خانه های هوشمند می شنویم و آن ها را می خریم

…اما

به چه محصولی هوشمند می گویند؟

خانه هوشمند چه ویژگی هایی دارد؟

طراحان و معماران در طراحی این خانه ها ومحصولات چه نقشی می توانند داشته باشند؟

روند طراحی این محصولات چیست؟

.سعی ما در این کارگاه پاسخ دادن به این سوالهاست

!همچنین ما می خواهیم که به شما طراحان و معماران بیاموزیم که چطور ایده های خودتان را بسازید

برای این که ایده های خود را بتوانید بسازید لازم هست که اطلاعاتی ابتدایی در مورد الکترونیک، برق و برنامه نویسی داشته باشید که در این کارگاه شما با این مطالب ابتدایی آشنا می شوید و همچنین به شما ابزار و امکانات تمرین و ساخت ایده هایتان از طرف دانشگاه داده می شود! همچنین شما یاد میگیرید که از برد آردینو استفاده کنین.

آردوینو چیست؟

آردوینو یک بستر سختافزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی بردهای الکترونیکی متنوع است که هدف اصلی آنآسان کردن ساخت بردها و کدنویسی آن ها است. برد های آردینو توانایی دریافت اطلاعاتاز محیط و سخت افزار های دیگر را دارند تا با استفاده از این اطلاعات مجموعه ای ازواکنش های از پیش تعریف شده را اجرا کنند. آردینو با هدف کمک به دانشجویان وخالقانی که دانش زیادی از الکترونیک و برنامه نویسی ندارند ایجاد شده.

هزینه شرکت در کارگاه : 50 هزار تومان

و برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه هنر: 30 هزار تومان

شماره کارت: 6037997495146590
محمد هادی حیدریان

!این کارگاه نیاز به هیچ پیشنیازی ندارد

مدرسین: فرشاد صفاری قندهاری و محمد هادی حیدریان

فرم ثبت نام